Course Details

Autodesk Revit

O kursu

Autodesk Revit je sveobuhvatno softversko rješenje za BIM ( Building Information Modeling) , koje omogućava da u jednom okruženju izradite projekat od koncepta do izvedbe, uz izradu tehničke dokumentacije.

Sadržaj

  Osnovne informacije o BIM tehnologiji
  Uvod CAD podloge, postavke rastera, kreiranje vertikalnih, horizontalnih i 3D projekcija
  Kreiranje , uređivanje i manipulacija zidova
  Međuspratna konstrukcija
  Strukturalni elementi objekta
  Kreiranje, uređivanje i manipulacija prozora
  Krovovi i Beam Sistem
  Vertikalne komunikacije
  Osnove korištenja Family objekata
  Osnove izrade topografije

Stečene kompetencije

 • Izrada kompletnog BIM modela
 • Osnove izrade topografije i georeferenciranja modela
 • Osnove izrade i grafičke obrade projektne dokumentacije
 • Uređivanje i manipulacija parametrijskih komponenti
 • Osnove izrade specifikacija i tabelarnih prikaza količina

 • Kategorija: Napredna informatika
 • Trajanje kursa: 24
 • Trajanje ispita: 2 sata
 • Preduslovi za učenje: Nema

Kako prijaviti kurs?