Seminar za nastavnike razredne nastave

  • Administrator
  • 16 januar 2020

U saradnji Kulturnog centra "Kralj Fahd" i Pedagoškog zavoda Mostar 15/16. januara 2020. godine održan je seminar za nastavnike razredne nastave. Između ostalog, na seminaru su obrađene sljedeće teme: Socijalne kompetencije učenika i nastavnika u grupnom obliku rada u nastavi matematike nižih razreda osnovne škole, Strategije podučavanja kritičkog mišljenja u nastavnom procesu, Različite dimenzije znanja u nastavnom procesu - strategije podučavanja


Povezane obavijesti