Seminar za nastavnike razredne nastave

  • Administrator
  • 11 januar 2019

U saradnji Kulturnog centra „Kralj Fahd“, ogranak u Mostaru i Pedagoškog zavoda Mostaru, 9./ 10. 1. 2019. u prostorijama Kulturnog centra „Kralj Fahd“, ogranak u Mostaru, održan je seminar za nastavnike razredne nastave.

Predavači na seminaru iz razredne nastave bili su mr.sc. Meliha Spahić, Anesa Salihagić, prof, Atifa Gološ, prof., mr.sci. Muamera Džafić, koji su govorili na temu „Kompetencije nastavnika definisane standardima nastavničke profesije“.


Povezane obavijesti