Seminar iz Bosanskog jezika i književnosti

  • Administrator
  • 11 januar 2019

U organizaciji Kulturnog centra „Kralj Fahd“, ogranak u Mostaru i Pedagoškog zavoda Mostar dana 9. 1. 2019. u prostorijama Kulturnog centra „Kralj Fahd“, ogranak u Mostaru, održan je seminar iz Bosanskog jezika i književnosti za nastavnike i profesore Bosanskog jezika i književnosti u HNK.

Predavači na seminaru iz Bosanskog jezika i književnosti bili su Amela Kozić (MA) i nastavnik Hilmo Selimotić , koji su govorili na temu „Časovi lektire u osnovnoj i srednjoj školi – primjeri dobre prakse“, te dr. Jasmin Hodžić koji je govorio na temu „Bosanska leksikografska praksa – novi rječnici bosanskoga jezika“


Povezane obavijesti