Seminar "Disfunkcionalno ponašanje i konstruktivne tehnike za primjenjeni rad"

  • Administrator
  • 18 novembar 2016

KEC Sehara u saradnji s Pedagoškim zavodom Mostar organizovali su jednodnevni seminar za pedagoge i psihologe osnovnih i srednjih škola HNK-a, na temu „Disfunkcionalno ponašanje i konstruktivne tehnike za primjenjeni rad“, dana 18.11.2016. godine.

Radna atmosfera je bila ugodna i inspirativna. Učesnici seminara su imali priliku razmijeniti iskustva iz prakse i naći rješenja za aktuelnu problematiku u školstvu.


Povezane obavijesti