Program promocije i podučavanja ranog učenja arapskog jezika

  • Administrator
  • 6 novembar 2018

Svoj rad Kulturni centar „Kralj Fahd“, Ogranak u Mostaru, osnažuje i kroz partnerstva sa Institucijama Grada Mostara. U cilju izgradnje i utvrđivanja dobrih odnosa između Dječiji vrtić "Zemzem" i Kultunog centra "Kralj Fahd", Ogranak u Mostaru, otpočeo je program ranog učenja arapskog jezika u Dječiji vrtić „Zemzem“.


Povezane obavijesti