Jednodnevni seminar iz Bosanskog jezika

  • Administrator
  • 24 januar 2018

Dana 11.01.2018. godine, u prostorijama Kulturnog centra „Kralj Fahd“, Ogranak u Mostaru, održan je jednodnevni seminar, iz bosanskog jezika za nastavnike i profesore bosanskog jezika. Tema seminara bila je „Primjena ishoda učenja u nastavnoj praksi bosanskog jezika i književnosti“. Seminar je realiziran u saradnji sa Pedagoškim zavodom u Mostaru, a istom su prisustvovala 73 nastavnika i profesora iz osnovnih i srednjih škola HNK-u.

Prvu sesiju na temu: Primjeri dobre prakse -„Implementacija definisanih ishoda učenja u jezičko-komunikacijskom području“, održali su dr. Enisa Gološ; mr. Amela Kozić i mr. Nusret Omerika.

Drugu sesiju na temu „Mostarski govor i ortoepska norma bosanskog jezika“ održao je dr. Jasmina Hodžić.

„Pregled historije bosanskoga književnog jezika od početaka pismenosti do standardizacije“ bila je tema treće sesije koju je održao prof. dr. Alen Kalajdžija.

Po zspješnom završetku seminara svi učesnici su dobili certifikate za učešće na seminaru.


Povezane obavijesti