Izbor najboljih čitalaca

  • Administrator
  • 13 oktobar 2022

Biblioteka Kulturnog Centra "Kralj Fahd" i Karađozbegova biblioteka  u cilju poticanja i njegovanja navike čitanja organizuju izbor najboljih čitalaca.

 


Povezane obavijesti