Wordpress

O kursu

Cilj kursa je da se kandidati kroz praktičan rad upoznaju sa Wordpress sistemom za upravljanje i objavu sadržaja (engl. CMS - Content Management System) na Internetu kreirajući web stranice ili osobne blogove. Wordpress CMS platforma je danas najpopularniji sistem za upravljanje sadržajem preko 15 miliona stranica te, kao potpuno besplatan system, pruža neprocjenjive pogodnosti pri kreiranju Internet sadržaja. Učesnici će na kursu steći potrebne vještine i kompetencije kako bi se mogli samostalno upustiti u svijet Internet prezentacija te na kraju kursa bili osposobljeni kreirati vlasitu prezentaciju na Internetu.


Sadržaj

- Uvod u CMS sisteme i Wordpress

- Sigurnost na Internetu i pisanje sigurnog koda

- Instalacija i konfiguriranje Wordpress platforme

- Pisanje i održavanje Wordpress.com stranice ili bloga

- Unapređenje Wordpress stranice ili bloga mogućim nadogradnjama

- Sigurnost i redovno ažuriranje web stranice

- Kreiranja osobne web stranice ili bloga

- Sigurnosne kopije i arhiviranja


Stečene kompetencije

Po završetku kursa, učesnici će biti obučeni i osposobljeni za kreiranje i pokretanje online web stranice, bloga, informacijskog portala kao i sistema za online kupovinu bez pisanja kompleksnog koda i učenja sintakse programskog/skriptnog jezika za razvoj web stranica.

Prijava na kurs

  • Preduslovi za učenje: Nema
  • Trajanje kursa: 26 sati
  • Certifikacijski ispit: 2 sata

OSTALI KURSEVI