Kaligrafija

O kursu

U cilju očuvanja arapske kaligrafije, ne samo kao izraz umjetnosti već i kao iskaza duhovnosti, tradicije i kulture, svi zainteresovani kandidati imaju mogućnost pohađati kurs kaligrafije na kojem se izučava rukopis sulus.

Na kursu se kandidati upoznaju sa sa osnovama klasične arapske kaligrafije (historijat i materijali), te se osposobljavaju za pisanje i razumijevanje kaligrafskih ispisa i time uvode u umjetnost arapske kaligrafije.

Kurs je podijeljen na tri nivoa.


Sadržaj

Nije dostupno


.
Prijava na kurs

  • Preduslovi za učenje:
  • Trajanje kursa: 30 sati
  • Certifikacijski ispit: 2 sata

OSTALI KURSEVI