HTML & CSS

O kursu

Cilj kursa je upoznavanje polaznika s elementima dizajna web stranica. Kursem se obrađuju glavni elementi koji čine pojedinačne sastavne komponente cjelovitog projektnog rješenja na web platformi. Predmet prati moguće razine realizacije Web projekata tako da se polaznicima pruža uvid u različite tehnološke mogućnosti koje mogu primijeniti u konkretnim situacijama. Polaznici tokom praktičnog dijela kursa rade vježbe kojima postepeno razvijaju pojedine gradive blokove kasnijih web stranica i aplikacija. Prezentacijom izabranih rješenja otvara se diskusija tokom koje polaznici mogu izraziti svoje mišljenje o dizajnu, dovršenosti i drugim dogovorenim kriterijima kvalitete, čime se podstiče kritičko razmišljanje o tuđem i vlastitom rješenju.


Sadržaj

Nije dostupno


Stečene kompetencije

Izraditi Web aplikacije različite namjene i složenosti; razlikovati Web tehnologije; razumijeti osobine opsinih jezika; razumjeti i koristiti razne servise za potrebe Web stranice; razumjeti i primijeniti hipertekstualno i hipermedijsko povezivanje dokumenata; razumjeti i primijeniti preporuke Web dizajna; razumjeti i primijeniti preporuke Web inženjerstva; razumjeti način funckionisanja Web mjesta i Web aplikacija; razumjeti osobine korisničke i poslužiteljske strane Web aplikacija te ih primijeniti na način koji odgovara specifičnostima pojedinog projekta; razumjeti principe rada Web autorskih alata i znati ih koristiti ih u razvoju Weba.

Prijava na kurs

  • Preduslovi za učenje: Nema
  • Trajanje kursa: 28 sati
  • Certifikacijski ispit: 2 sata

OSTALI KURSEVI