Grafički dizajn 2 ( Adobe Illustrator)

O kursu

Nakon savladanih osnova grafičkog dizajna I i programa Adobe Photoshop, u sklopu ovog kursa je predviđeno korištenje programa Adobe Illustrator. Adobe Illustrator je najpoznatiji i najpopularniji program za grafički dizajn.


Sadržaj

Nije dostupno


Stečene kompetencije

Polaznici će uz pomoć Adobe Illustator programa vezanog za vektorsko crtanje biti osposobljeni samostalno da se bave uređivanjem časopisa, kalendara, promotivnih materijala, posjetnica, plakata, dizajniranjem logotipa i sl.

Prijava na kurs

  • Preduslovi za učenje: Položen kurs Grafički dizajn I ili pristupni test.
  • Trajanje kursa: 26 sati
  • Certifikacijski ispit: 2 sata

OSTALI KURSEVI