Engleski jezik za turizam i turistički menadžment

O kursu

Kurs engleski jezik za turizam i turistički menadžment ima za zadatak nadogradnju vokabulara, jezičkih vještina te specijaliziranih frazeologija kroz strukturiranu nastavu putem tema koje imaju za cilj aktivnu diskusiju među polaznicima kao i simulaciju specifičnih situacija u kojima se može naći jedan radnik u turizmu.


Sadržaj

- Interakcija s gostima

- Poslovno dopisivanje

- Telefoniranje i primanje poruka

- Promovisanje turističkih sadržaja

- Savladavanje govornog engleskog uz fokus na teme iz turizma

- Korespondencija na engleskom jeziku u domeni turizma

- Pisanje CV-ja na engleskom jeziku

- Pisanje žalbe

- Davanje savjeta i preporuka klijentima

- Planiranje odmora, priprema za pravljenje paket aranžmana

- Izrada brošure  • Preduslovi za učenje: Nema
  • Trajanje kursa: 2 X sedmično po 2 sata
  • Certifikacijski ispit: 2 sata

OSTALI KURSEVI