Digitalni marketing

O kursu

Kurs Digitalni marketing fokusiran je na obuci polaznika u polju digitalnog marketinga , e- promocije i to kroz teoretske i praktične zadatke.

Kroz nastavu polaznici će se upoznati sa razvojem marketinških strategija , prednostima i trendovima u digitalnom marketingu kao i sa oglašavanjem Google Adwords-a ( PPC, Shopping Ads, Mobile marketing, Display Ads, YouTube Ads) , Facebook , Twitter, Linkedln , Instagram oglašavanjem , te steći znanje iz oblasti kreiranja vlastitih marketinških strategija.


Sadržaj

Nije dostupno


Prijava na kurs

  • Preduslovi za učenje: Nema
  • Trajanje kursa:
  • Certifikacijski ispit:

OSTALI KURSEVI